„Zadaszenie kortu tenisowego OSiR w Rawiczu łukowa hala namiotową oraz rozbudowa budynku szatni"

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie zadaszenia kortu tenisowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu łukową halą namiotową oraz rozbudowie budynku szatni zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w przedmiarach robót i kosztorysach zerowych dla tego zadania oraz zapisami wynikającymi z niniejszej SIWZ wraz z załącznikami.

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa: 14 sierpnia 2018 r. godz. 10:00 - UWAGA ZAMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - NOWY TERMIN 21.08.2018

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. SIWZ,

3. Oferta wraz z załącznikami,

4. Projekt umowy,

5. Przedmiary robót wraz kosztorysami zerowym,

6. Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami,

7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

8. Wyjaśnienie nr 1

9. Wyjaśnienie nr 2.

10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

11.Projekt łukowej hali namiotowej wraz z konstrukcją zadaszenia namiotowego.

12. Informacja z otwarcia ofert

13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zadaszenie kortu