• intro.jpg
  • intro3.jpg
  • intro4.jpg

Dyrektor

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu teł. (65) 546 26 36, fax. (65) 546 72 58

Ogłasza Przetarg na:

Najem powierzchni

w miejscu wyznaczonym do kąpieli w Sierakowie z przeznaczeniem na prowadzenie punktu gastronomicznego

( stanowisko o pow. 100 m2)

Regulamin przetargu można pobrać w biurze Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu ul. Spokojna 1a.

Termin funkcjonowania ogródka: od dnia 25.06.2016 r. do dnia 31.08.2016 r.

W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający warunki określone w regulaminie przetargu.

Oferty należy składać w biurze Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu, ul. Spokojna 1a do dnia 10 czerwca 2016 r. do godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi 10 czerwca 2016 r. o godz. 11.10 w gabinecie Dyrektora OSiR w Rawiczu

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Hubert Kupczyk tel. (65) 546 26 36 Maciej Szymkowiak tel. (65) 546 26 36