• intro.jpg
  • intro3.jpg
  • intro4.jpg

 

Szanowni Państwo!

Zapraszam do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sezonową ochronę fizyczną obiektu OSiR w Rawiczu - miejsca wyznaczonego do kąpieli znajdującego

się przy zbiorniku wodnym w Rawiczu - Sierakowo

Oferty pisemne na dozór sezonowy obiektu zgodną za zapytaniem ofertowym należy składać lub nadsyłać wg. załączonych druków oraz zgodnie z zapisami dołączonego do niniejszego pisma zapytania ofertowego do biura Ośrodka Sportu i rekreacji w Rawiczu, ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz.

Ostateczny termin składania ofert wyznaczono na dzień 10.06.2016 r. do godz. 10 :

Z poważaniem Maciej Szymkowiak